Dwutlenek krzemu budulec życia

CZYM JEST DWUTLENEK KRZEMU?
Dwutlenek krzemu to drugi najbardziej powszechny związek występujący na ziemi i można go znaleźć w wielu minerałach (takich jak kwarc, kryształ górski, łyszczyk, skaleń itd.).

W ludzkim organizmie znajduje się w ilościach ok. 20 mg/kg masy ciała. Jego ilość spada wraz z wiekiem. Dla ludzi dwutlenek krzemu jest kluczowym (niezbędnym do życia) i musi być przyjmowany z pokarmem.


JAKA JEST FUNKCJA DWUTLENKU KRZEMU W ORGANIZMIE?
Dwutlenek krzemu jest potrzebny organizmowi do budowy i ochrony kości, tkanki chrzęstnej i łącznej, a także m.in. skóry, włosów i paznokci.
Przypuszcza się także, że dwutlenek krzemu odgrywa kluczową rolę w wielu procesach metabolicznych.

JAKIE OBJAWY MOŻNA POWIĄZAĆ Z NIEDOBOREM DWUTLENKU KRZEMU?
Analizując funkcje dwutlenku krzemu, łatwo jest zgadnąć, jakie objawy mogą wystąpić w przypadku niedoboru pierwiastka śladowego.

Z niedoborem dwutlenku krzemu można bezpośrednio powiązać następujące objawy:
› zmniejszenie wydajności i wytrzymałości
› osłabiony układ odpornościowy i zwiększone ryzyko infekcji
› zwiększony poziom stresu spowodowany osłabionym stanem psychicznym
› ograniczony wzrost kości i zmniejszona ich stabilność
› nieregularne trawienie
› cienkie włosy i kruche paznokcie, a także problemy ze skórą
› osłabiona tkanka łączna


TECHNOLOGIA SAM DR.RILLING HEALTHCARE
Dwutlenek krzemu jest przyjmowany wraz w pożywieniem i znajduje się w mikroorganizmach żyjących na ziemi. Wspomniane mikroorganizmy są uszkadzane czy też niszczone przez stosowanie agresywnych metod uprawy i środków chemicznych. W wyniku tego w produktach spożywczych jest dwutlenku krzemu jest coraz mniej.
Dzięki opracowaniu technologi SAM (powierzchniowa aktywacja minerałów), czas retencji dwutlenku krzemu w organizmie, a zatem też zapewnienie jego dostępności w całym przewodzie pokarmowym są znacznie zwiększane.
Osiąga się to poprzez aktywację powierzchni drobno zmielonych cząstek dwutlenku krzemu, co pozwala na jego transport z pożywieniem do jelita cienkiego i grubego, a dzięki temu zapewnienie pożywienia dla bakterii jelitowych.

 

 

NIEWIELE MOŻE ZROBIĆ DUŻO